Artikel Mahasiswa

Artikel Mahasiswa : 

 1. Ahmad Fikri Badhowy : https://www.qureta.com/next/post/3-tips-agar-anak-betah-untuk-belajar-di-pesantren-3
 2. Karmila Rianda : https://www.kompasiana.com/karmilarianda0922
 3. Nida Nurmaulida : https://www.kompasiana.com/nidanurmaulida6829
 4. Nainatul Bana : https://www.qureta.com/next/post/3-cara-menjadi-pribadi-introvert-yang-menyenangkan
 5. Nurhasanah : https://www.kompasiana.com/nurhasanah3088/63609f3a08a8b5661c3e9043/3-pandangan-al-qur-an-dalam-masalah-insecurity
 6. Abdiprayudi : https://www.qureta.com/next/post/3-tips-menanamkan-anak-mengenal-dan-mencintai-rosulullah
 7. Zahira Yaqut Asyifa :https://www.qureta.com/next/post/5-cara-menjaga-kesehatan-mental
 8. Imas : https://www.kompasiana.com/imasrifah1644/63627212470fea73d00590e2/3-cara-pdkt-dengan-anak-usia-dini
 9. Rahmat Ramdhani : https://www.kompasiana.com/rahmat2401/63629f3608a8b540e00e4b92/3-cara-mengendalikan-emosi-anak
 10. Mahesya azzahra : https://www.kompasiana.com/mahesyaazahra9077/63627542470fea59c7767fd3/7-tips-tidak-mudah-bosan-saat-belajar
 11. Rahmat Ramdhani https://www.kompasiana.com/rahmat2401/64226f7d4addee3841618f52/prinsip-dan-ruang-lingkup-administrasi-pendidikan
 12. M Badran https://www.kompasiana.com/badranfahma9627/642417ba08a8b54d8d508f52/administrasi-dan-supervisi-pendidikan-tujuan-dan-fungsi-administrasi
 13. Hyifa Mufida https://www.kompasiana.com/hyifamufida5276/6424041a4addee6032593462/peran-kepala-sekolah-dalam-administrasi-pendidikan
 14. Abdul Latif https://www.kompasiana.com/abdullatifofficial2784/6426a00c08a8b54d533c2312/pelaksanaan-supervisi-pendidikan
 15. Ade Husnaeni https://www.kompasiana.com/ade90013/6427277f4addee10a23fdab2/pendekatan-model-supervisi
 16. Akbar fahlevi https://www.kompasiana.com/leviakbar4046/6423b2892f635a7c975796b2/peran-pendidikan-dalam-membentuk-karakter-peserta-didik
 17. Dul Rohman https://www.kompasiana.com/dul11130/642787693788d47bb403a903/pungsi-dan-tujuan-supervisi-pendidikan
 18. Karmilla, link artikelnya https://www.kompasiana.com/karmilarianda0922/641da2674addee55ca0a9e32/peranan-guru-dalam-administrasi-pendidikan
 19. Dinda widiya, Link artikel https://www.kompasiana.com/dindawidiya3269/641e813f08a8b5244b7885e2/tujuan-dan-fungsi-supervisi-didalam-dunia-pendidikan
 20. Zahrotun Roihah, link artikel https://www.kompasiana.com/zahrotunroihah4641/64205339d3aa0f0f0173d042/tujuan-dan-fungsi-administrasi-pendidikan
 21. Sarip Hidayatuloh. https://www.kompasiana.com/shtlsarip15/642121484addee3f87285a52/upaya-kepala-sekolah-dalam-memajukan-sekolah
 22. Nida Nurmaulida https://www.kompasiana.com/nidanurmaulida6829/641ea2dd08a8b56fff21e012/pelaksaaan-supervisi-pendidikan
 23. Hammam Thoriq https://www.kompasiana.com/hamamthoriq2124/64945db808a8b553720d57f2/pemanfaatan-budaya-lokal-dalam-pembelajaran-islam
 24. Imas Masrifah https://www.kompasiana.com/imasrifah1644/649a3c0808a8b567357fdf12/kebudayaan-dan-pendidikan
 25. George Khatami https://www.kompasiana.com/khatami1212/64a2d3f9e1a167667649f402/tinjauan-sosiologis-tentang-pola-kepemimpinan-di-pondok-pesantren
 26. Imam Hasani https://www.kompasiana.com/imamhasani97/64a56d88e1a167700e6384b2/pendidikan-islam-dan-tantangan-globalisasi
 27. Muhammad Imran Revanza https://www.kompasiana.com/imranrevanza6059/64a59ef24addee74c12c18f2/pendidikan-islam-berbasis-multikultural
 28. Agung Perwira, Putri Apriliani, Ananda Miftahul Mubarok : https://www.jurnal-inais.id/index.php/JKIM/article/view/320
 29. Asalin Musoffa Saad, Nova Ila Basyirotul Ummah, Muhammad Afif Fajar Dewanto : https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/809
 30. Azizah Nur Asna, Aisya Aminie, Ahmad Rifaih :
 31. Diana Lestari, Iffah Cholilah, Muhammad Akmal Jan Jami : https://ijocs.rcipublisher.org/index.php/ijocs/article/view/274
 32. Noerdjati Ajidharma, Noerdjati Ajidharma : http://journal.stitalhilalsigli.ac.id/index.php/azkia/article/view/433
 33. George Khatami Albustomy, Imas Masrifah : https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/769
 34. Hammam Thoriq Majid, Muhammad Imran Revanza : https://drive.google.com/file/d/1PPmtvGXvIBy3H7uBWFxXa9UrfmV-vINh/view?pli=1
 35. Imam Hasani : https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA/article/view/842

Copyright 2024 - STAI Al-Hamidiyah Jakarta